KEPENGURUSAN TERBARU STAI PUBLISISTIK THAWALIB JAKARTA

Ketua : Drs.  H.  Syamsudin Kastoer,  M. Pd.

Waket I : Marjuki,  M. Pd.

Waket II : Kusen,  MA.

Waket III: Hikmah,  M. Pd.

Waket IV : Dr.  H. Masnun

Kaprodi KI : Marjuki,  M. Pd.

Kaprodi KPI : Amin Sobar,  MA.